Schoolgids en andere downloads

Schoolgids 2016-2020

Digitaal tot uw beschikking: de schoolgids van onze school. Hier kunt u alles lezen over de huisregels, voorwaarden, maar ook over de begeleiding, schoolstructuur en onze doelen.

Download schoolgids

Bijlage Schoolgids 2020-2021

Aanvullende informatie bij de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021.

Bijlage schoolgids

Vakantierooster 2020-2021

Vakantierooster + studiedagen

Schoolplan

Schoolplan

Klachtenregeling

We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken. We zullen altijd zoeken naar een oplossing.

Download klachtenregeling

Protocollen

Pestprotocol 2020

Protocol social media 2019

Meldcode

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De door het ministerie vastgestelde meldcode wordt gehanteerd. 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020