Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Is uw kind ziek? Geef dit dan door aan de administratie van de school. U doet dit door tussen 8:00 en 8:30 uur te bellen met 0113-229150 of vóór 8:30 uur te mailen naar info@desprienke.nl.

Denkt u er ook aan om uw kind af te melden bij Revant, bij het taxibedrijf en indien van toepassing, bij het stagebedrijf?

Verlof

Het kan natuurlijk voorkomen dat er gedurende het schooljaar een bijzondere gebeurtenis plaatsvindt waarvoor u vrij wilt vragen. Denk hierbij aan een bruiloft, een jubileum of een begrafenis. Hiervoor kunt u toestemming vragen aan de teamleider door middel van het indienen van het aanvraagformulier vakantie en verlof. Het aanvraagformulier is ook op de administratie te verkrijgen.

Een bezoek aan een arts dient vooraf gemeld te worden bij de leerkracht.

Ongeoorloofd verzuim moet door de school  worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.