School- en lestijden

De leerlingen van onze school krijgen 1000 uur per jaar les. De kleuters zijn een groot aantal woensdagen vrij van school waardoor zij uitkomen op 880 lesuren per schooljaar.  De woensdagen waarop kleuters wél les krijgen worden jaarlijks vermeld in de bijlage van de schoolgids. In het lesprogramma zijn onderwijs en therapie geïntegreerd.

Lestijden/continurooster

Op De Sprienke krijgen onze leerlingen les volgens een continu rooster. Dit wil zeggen dat onze leerlingen van maandag t/m vrijdag iedere dag dezelfde lestijden hebben.

Schooltijden SO en VSO

SO en VSO dagbesteding: maandag tot en met vrijdag: 8.30-14.15 uur

VSO arbeid en vervolgonderwijs: maandag tot en met vrijdag: 8.25-14.15 uur

 

De school is open vanaf 8.15 uur.