Ouderbijdrage

Aan de ouders/verzorgers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd waarmee we een aantal specifieke activiteiten voor leerlingen bekostigen. We besteden dit geld bijvoorbeeld aan vieringen als Sinterklaas, Kerst of excursies.

U krijgt aan het begin van het schooljaar een brief waarin u leest hoe hoog de ouderbijdrage is en hoe u deze kunt betalen. De medezeggenschapsraad (MR) moet instemmen met de hoogte van de ouderbijdrage.