Speciaal onderwijs

De afdeling Speciaal Onderwijs (SO) is voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar. Deze afdeling is onderverdeeld in de uitstroomprofielen Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs. Als een leerling op school komt, maken we een keuze voor een uitstroombestemming. Als later blijkt dat een leerling beter past in een andere uitstroombestemming, dan passen we dat aan.

Dagbesteding

Deze leerlingen zijn dagelijks bezig met het vergroten van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid. De uitgewerkte thema’s zorgen er voor dat de leerlingen de wereld om zich nadrukkelijk ervaren en dat eenvoudige opdrachten kunnen worden uitgevoerd.

Arbeid

Voor deze leerlingen is het ‘leren-leren’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling erg belangrijk als voorwaarde voor verdere leer ontwikkeling. Daarnaast wordt ook veel tijd en aandacht besteed aan lezen, rekenen en taal. De basis wordt gelegd om later zo goed mogelijk aan een vorm van arbeid in de maatschappij deel te nemen.

Vervolgonderwijs

Deze leerlingen volgen in het algemeen het programma van het basisonderwijs. Soms is daarbij het tempo aangepast, soms is de inhoud specifiek gemaakt. Voorop staat dat de leerling (later) in principe in staat wordt gesteld om met een diploma de schoolloopbaan af te ronden.