Onderwijs

We verdelen de leerlingen op De Sprienke op leeftijd in de so afdeling (speciaal onderwijs, leerlingen van 4 jaar tot 12/13 jaar) en de vso afdeling (voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen van 12/13 jaar tot 18, maximaal 20 jaar). Iedere afdeling is onderverdeeld in de uitstroomprofielen Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs.

Instroom jongste leerlingen

Jonge leerlingen worden van 4 tot 6 jaar geplaatst in onze ‘voorbereidende Leergroep’. In deze kleutergroep wordt het onderwijs vorm gegeven middels projecten en thema’s. De leerlingen worden in deze groep zorgvuldig geobserveerd én voorbereid zodat we samen tot onderbouwde vervolgplaatsing te komen.