Mytylschool De Sprienke

Mytylschool De Sprienke biedt leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte in de leeftijd tussen de vier en twintig jaar onderwijs op maat. Leerlingen uit heel Zeeland en zelfs daarbuiten komen naar onze centrale locatie in Goes. 

Onderwijs

Leerlingen worden op school ingedeeld op hun hoogst haalbare uitstroomprofiel. De profielen die we op school aanbieden zijn: dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs. Jonge leerlingen worden eerst langere tijd geobserveerd voordat we een (voorlopig) uitstroomprofiel vaststellen. Vervolgens volgen we nauwgezet de ontwikkeling van de leerling om uiteindelijk te komen tot een succesvolle plaatsing in dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs.

Revalidatie

Als mytylschool De Sprienke werken we intensief samen met het kinderrevalidatiecentrum ‘Reigerbos’. Het Reigerbos is letterlijk verbonden aan onze school en valt onder het specialistische revalidatiecentrum ‘Revant’. Op basis van onze gezamenlijke visie krijgen leerlingen die dat nodig hebben onder schooltijd noodzakelijke en optimale behandeling en/of ondersteuning van een revalidatiearts of een therapeut.

Virtuele tour

Virtuele tour