Het team

Een team van professionals op de Sprienke biedt onderwijs en ondersteuning aan de leerlingen. Uiteraard hebben wij gediplomeerde leerkrachten en onderwijsassistenten die het onderwijs aan de groepen verzorgen. Daarnaast zijn er orthopedagogen, psychologen en andere professionals die zich dagelijks bezighouden met de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen.

Directie

De leiding van school is in handen van het managementteam. Het managementteam bestaat uit de teamleiders en de directeur. Elke teamleider heeft de leiding over 1 of meer afdeling(en). De directeur is algemeen verantwoordelijk.

Leerkrachten en onderwijsassistenten

De leerkracht creëert in de groep een klimaat dat de leerlingen veiligheid en uitdaging biedt voor hun verdere ontwikkeling. De leerkrachten werken op schoolniveau nauw met elkaar samen. Alle leerkrachten hebben een Master-Sen opleiding (Special Educational Needs) afgerond.

De assistenten op de Sprienke ondersteunen de leerkracht bij het lesgeven en bij de begeleiding van leerlingen. Daarnaast begeleiden ze leerlingen met een speciale medische zorgvraag.

Orthopedagogen en psychologen

De orthopedagogen en psychologen op onze school zijn onder meer betrokken bij het plaatsingstraject van leerlingen. Hun bevindingen vormen de basis voor het voorlopige ontwikkelingsperspectief van de leerling. Daarnaast verrichten ze regelmatig onderzoek bij leerlingen en begeleiden ze de leerlingen en de leerkrachten.

Orthodidactici

De orthodidactici op de Sprienke ondersteunen leerkrachten bij het lesgeven en bij het uitvoeren van begeleidingsactiviteiten. Daarnaast onderhouden ze externe contacten en zien ze erop toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd.

Verpleegkundigen

De Sprienke heeft eigen verpleegkundigen in dienst. De verpleegkundigen ondersteunen de leerlingen en verzorgen de medische administratie van iedere leerling.

Ook zijn zij verantwoordelijk voor de instructies aan de onderwijsassistenten als het gaat om het uitvoeren van bepaalde handelingen, zoals het toedienen van sondevoeding, en adviseren ze ouders en leerlingen over medische onderwerpen.

Zorgassistenten in dienst van Gors (op basis van de Jeugdwet)

 

Organogram De Sprienke

Organogram De Sprienke