De Leerlingen

Bij ons op school volgen leerlingen met allerlei verschillende onderwijs behoeften onderwijs. Daarnaast hebben veel van de leerlingen noodzakelijke therapie nodig. Om de verschillende doelgroepen die we specifiek onderwijs bieden duidelijk te maken hanteren we het onderstaande doelgroepenoverzicht. Dit is ook de indeling die we gebruiken bij samenwerkingsverbanden en andere externe partners.

  • Leerlingen met zeer ernstig beperkte cognitieve mogelijkheden, ernstig cognitief beperkte leerlingen, EMB-A
  • Leerlingen met (zeer) ernstig beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en ernstig beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (ernstig meervoudig beperkte leerlingen, EMB-B)
  • Leerlingen met zeer ernstig beperkte cognitieve mogelijkheden en ernstige gedragsproblematiek als gevolg van ernstige psychiatrische stoornissen. Voorwaarde is dat er ook sprake is van een medische diagnose (ZMOLK, EMB-C)
  • Leerlingen met ernstig beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (meervoudig beperkte leerlingen)
  • Leerlingen met ernstig beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (ernstig motorische beperkte leerlingen)
  • Leerlingen met beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en beperkte cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (motorisch en cognitief beperkte leerlingen)
  • Leerlingen met stabiel beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (lichamelijk beperkte leerlingen)
  • Leerlingen met beperkte motorische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (motorisch beperkte leerlingen)
  • Leerlingen met stabiel beperkte somatische ontwikkelingsmogelijkheden en normale cognitieve ontwikkelingsmogelijkheden (langdurig zieke leerlingen)