Home

Computer Advies Team

Wat met een ICT oplossing mogelijk is


U bent leerkracht van een PO, VO of (V-) SO school en:


U heeft in uw klas een leerling met een lichamelijke beperking. Voor deze leerling bent u op zoek naar een computervoorziening om het deelnemen aan het onderwijs te vereenvoudigen.


U heeft een motorisch onhandige leerling die grote problemen heeft met schrijven. Zijn onleesbare handschrift beperkt hem, waardoor zijn leerprestaties achteruit gaan. Hoe kan een computervoorziening voor deze leerling het probleem beperken?


U heeft in uw klas een leerling die een didactisch probleem heeft (dyslexie, dyscalculie) waarbij u zich afvraagt of er misschien door het inzetten van een computervoorziening aan dit probleem gewerkt kan worden.


U krijgt steeds meer computers, maar ook computer aanpassingen binnen uw klas. Graag wil u uw klassenmanagement aanpassen zodat iedereen voldoende mogelijkheden heeft om de computervoorziening te gebruiken. Hoe doet u dat?


Zomaar een aantal vragen waar u in uw dagelijkse werk tegen aan kan lopen, en waarbij u graag wat deskundigheid zou willen gebruiken.U vindt antwoorden op deze vragen bij het Computer Advies Team. (CAT)


Het CAT is een samenwerkingsverband tussen Mytylschool de Sprienke, DAB de Korre en Kinderrevalidatiecentrum REVANT en bestaat uit de volgende disciplines:


  • ergotherapeut
  • logopedist
  • orthodidacticus
  • systeembeheerder
  • ICT coördinator
  • ambulant begeleider


Vragen die bij het CAT binnenkomen, worden multidisciplinair in behandeling genomen. Gezamenlijk zoeken we naar de beste oplossing voor iedere leerling. Het team is op de hoogte van de meest recente voorzieningen en ontwikkelingen op het gebied van computers.Onze expertise:

Hierbij kunt u denken aan kennis over specifieke computervoorzieningen voor (speciaal-) onderwijs, vrije tijdsbesteding, maar ook wonen en arbeid. We werken er samen aan om onze kennis toegankelijk te maken in de praktijk van het onderwijs.

Onze adviezen zijn gericht op:

Hardware en aanpassingen: Voor elke leerling zoeken we naar een oplossing op maat. De ene leerling heeft baat bij een laptop met voorzieningen, de andere leerling kan weer beter aan de slag met een iPad. Een derde is misschien gebaat bij het inzetten van zijn smartphone. Ook adviseren we soms om speciale muizen of toetsenborden te gebruiken.Software: Een leerling kan gaan werken met digitale boeken in PDF formaat. Hoe kan een leerling met behulp van door ons geadviseerde software toch in deze boeken werken? Programma’s die het leren bij didactische problemen kunnen vergemakkelijken zijn ook bij ons bekend.Klassenmanagement: Deze vorm van advies is onder andere gericht op het inrichten van de werkplek van de leerling met een computervoorziening.CAT laboratorium

Het CAT heeft de beschikking over veel computermaterialen en aanpassingen. Daarnaast hebben we een eigen laboratorium waar we ICT-aanpassingen kunnen uitproberen en leerlingen kunnen observeren. Soms lenen we materialen uit zodat u met de leerling in de klas kunt uitproberen of de aanpassing geschikt is.

Begeleiding bij aanvraag en implementatie

Indien een voorziening of aanpassing is gekozen, kunnen we als CAT het traject begeleiden voor het aanvragen van financiering via het UWV. Ook bij de implementatie van de materialen kunt u onze hulp inroepen.

Wilt u meer weten over het Computer Advies Team, of heeft u een leerling die u naar het team zou willen verwijzen, neem dan contact op met ons op. Bellen kan via 0113229150 of stuur een e-mail naar cat@desprienke.nl

Wilt u een leerling aanmelden, klik dan hier om het aanmeldingsformulier te downloaden. Als u het aanmeldingsformulier heeft ingevuld, kunt u dit versturen naar cat@desprienke.nl. We nemen daarna contact met u op.