Home

Nazorg

Van school naar werk (dagbesteding of ander onderwijs)


Als een leerling de Sprienke verlaat is de zorg vanuit de Sprienke niet voorbij. Wij willen graag de leerling nog een tijdje volgen. We doen dit middels het zogenaamde nazorgtraject. Hoe dit traject eruit ziet is afhankelijk van de bestemming van de leerling.
Het nazorgtraject voor leerlingen die na de Sprienke gaan werken (vrije sector, beschermde arbeid of dagbesteding) staat beschreven in de flyer Nazorg. Leerlingen die na de Sprienke ander onderwijs gaan volgen krijgen beperkte begeleiding van de ambulante dienst van de Korre. Daarnaast wordt er tussen de 3 en 6 maanden na afscheid vanuit de Sprienke contact opgenomen met de ontvangende school. In de rubriek 'Schoolweg' zijn verhalen te lezen van leerlingen die de Sprienke hebben verlaten.

Hier vind u de flyer van de Sprienke over nazorg; Flyer nazorg (PDF)