Home

Stages

Vanaf 16 jaar gaat, wanneer mogelijk, de leerling het traject in om zich voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. In een traject, waarbij vele personeelsleden van de Sprienke betrokken zijn, wordt het pad voor de leerling uitgestippeld. De leerling voert hierover zoveel mogelijk de eigen regie.


Wij noemen dit ook wel de Transitie: het planmatig voorbereiden van de leerlingen op de overstap van school naar de maatschappij. Het gaat om drie aspecten van het dagelijkse leven: dagbesteding, wonen en vrije tijd. "Al doende leren": de Sprienke zoekt voor iedere individuele leerling de juiste plek om in de praktijk een vak te leren. Ook hier geldt dat er begeleiding is voor zowel de leerling als het bedrijf.

We kennen drie soorten stages:
Voorbereidende stage
De leerling functioneert met hulp en begeleiding in een beschermde omgeving (in school/loopbaancentrum) en neemt kennis van en bouwt inzicht in werknemersvaardigheden en eigen (on)mogelijkheden op ten aanzien van beroep-/dagbesteding
Oriënterende stage
De leerling oriënteert zich op sector(en) (beroep of dagbesteding) en samenleving en functioneert met hulp en begeleiding vanuit school en stagebiedend bedrijf/organisatie binnen de kwaliteitseisen van deze omgeving(en).
Beroepsstage
De leerling functioneert zelfstandig in zelf gekozen sector binnen de kwaliteitseisen van deze omgeving (beroep of dagbesteding)

Stagebedrijven


Zeeuwse Stichting Maatwerk

De Sprienke maakt deel uit van de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM). De ZSM bestaat uit diverse scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland.


De stichting heeft voor de periode 2014-2016 in samenwerking met de arbeidsmarktregio Zeeland een subsidie gekregen uit het Europees Sociaal Fonds. Deze middelen zijn bedoeld om voor de deelnemende scholen, waaronder De Sprienke, meer stages bij reguliere werkgevers te realiseren en om de leerlingen adequaat op deze stages te kunnen begeleiden.