Home

De Korre

Mytylschool de Sprienke is onderdeel van stichting De Korre. Voor alle vijf de scholen die onder de paraplu van de stichting hangen geldt dezelfde doelstelling: het bieden van onderwijs aan leerlingen die op een orthopedagogische en orthodidactische benadering zijn aangewezen.

Naast de onderwijstaak geeft De Korre Ambulante Begeleiding aan leerlingen en scholen in het regulier (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs.

De Korre hanteert de volgende waarden om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden:
  • professionaliteit
  • resultaatgerichtheid
  • innovativiteit
  • expertise delen
  • partnership

Stichting De Korre bestaat uit de volgende scholen:
- SO-ZMLK Deltaschool te Goes
- SO/VSO mytyl / tytyl De Sprienke te Goes
- SO/VSO ZMLK Klimopschool te Middelburg
- SO/VSO ZMLK De Regenboog/De Wingerd te Terneuzen
- SO-ZMLK Beatrixschool te Zierikzee