Home

Schoolpublicaties

Algemene verordening gegevensbescherming - AVG -

Algemene verordening gegevensbescherming (DOCX)

Jaarverslag Zeeuwse Stichting Maatwerk


Jaarverslag ZSM 2014-2015 (PDF)

Nieuwsbrieven 2017


Nieuwsbrieven participatiewet/passend onderwijs:
Nieuwsbrief juni 2017 (DOCX)

Nieuwsbrieven 2016


Nieuwsbrieven participatiewet/passend onderwijs:
Nieuwsbrief mei 2016 (DOCX)

Nieuwsbrieven 2015


Nieuwsbrieven participatiewet/passend onderwijs:
Nieuwsbrief maart 2015 1 (DOCX)

Nieuwsbrief juni 2015 2 (DOCX)

Nieuwsbrief december 2015 (DOCX)

Brochure Veranderingen rond werk en zorg

december 2015.
Brochure Veranderingen rond werk en zorg (PDF)

Beleid Schorsing - verwijdering

februari 2015.
Beleid Schorsing - verwijdering (DOC)

Inspectierapport SO 2014

september 2014.
Inspectierapport SO 2014 (PDF)

Rapportage kwaliteitsonderzoek VSO

september 2014.
Rapportage kwaliteitsonderzoek VSO (PDF)

Schoolondersteuningsplan Speciaal Onderwijs

maart 2014.
Schoolondersteuningsplan SO (DOCX)

Schoolondersteuningsplan Voortgezet Speciaal Onderwijs

maart 2014.
Schoolondersteuningsplan VSO (DOCX)

Groepsplannen 2015-2016

september 2015.
Groepsplan H1-H2 VSO (DOCX)
Groepsplan H1-H2 SO (DOCX)

Privacy van data

januari 2015.
Privacy opslag digitale gegevens (PDF)

Meldcode

september 2013.
Meldcode huiselijk geweld voor de Sprienke (DOCX)

Rapportage Oudertevredenheid 2014


Download de Rapportage (DOCX)

Oudertevredenheid Onderzoek 2010

mei 2011.
Rapportage ZEK Oudertevredenheid (DOC)
Brief ouders (DOC)
Analyseschema gegevens ZEK (DOC)
Resultaten ZEK (DOC)
Verslag consent gesprek (DOC)

Samenvatting Handleiding EKEP Kinderrond

november 2010.
Download de bijlage (PDF)

Bijlage Schoolgids 2019-2020

Aanvullende informatie bij de schoolgids voor het schooljaar 2019-2020.
Download de bijlage (DOCX)

Informatie Bureau BOSK

Download het document (PDF)

Schoolverslag 2015 Oosterschelderegio

Download het schoolverslag (PDF)

Schoolverslag 2014 Oosterschelderegio

Download het schoolverslag (DOCX)


Schoolplan 2016-2020

Download het schoolplan (PDF)

Schoolgids 2016-2020

Digitaal tot uw beschikking: de schoolgids van onze school. Hier kunt u alles lezen over de huisregels, voorwaarden, maar ook over de begeleiding, schoolstructuur en onze doelen.
Download de schoolgids (PDF)


Eindevaluatie Implementatie Kinderrond

Download de evaluatie (PDF)