Home

Transitie

Via transitie wordt de overgang van de schoolsituatie naar het functioneren binnen de samenleving begeleid. Daarbij wordt gewerkt aan werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. Werken moet daarbij in de breedste zin van het woord worden opgevat (betaalde en niet betaalde dagbesteding).

 

Bovendien kan het voorkomen dat een leerling voordat er een overgang naar werk plaats kan vinden, eerst nog een vervolgopleiding volgt (MBO, REA-college). Binnen het transitietraject wordt er dan gewerkt aan de overgang naar het vervolgonderwijs.

 

Een multidisciplinair team draagt, in nauwe samenwerking met de ouders en de leerling zelf, zorg voor de samenstelling van het individuele transitieplan. De betrokken leerling wordt gestimuleerd om, naar vermogen, mede de regie over het plan te voeren.

 

Bekijk hier de presentatie (PDF)