Home

Voorbereidende Groep

De Voorbereidende groep is voorbereidend op uitstroombestemming Vervolgonderwijs, uitstroombestemming Arbeid en uitstroombestemming Dagbesteding. In de Voorbereidende groep bieden we het onderwijs aan via projecten en thema's die aansluiten bij de ontwikkeling en de belevingswereld van jonge kinderen. Bij het lesgeven gaan wij uit van de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderwijsdoelen voor het onderwijs aan moeilijk lerende en zeer moeilijk lerende kinderen.
Wilt u meer informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op!