Home

Therapie

Omdat bij ons de zorg voor de leerlingen wat verder gaat dan in het reguliere onderwijs, zijn er specialisten in huis die de leerlingen helpen op specifieke gebieden:

Fysiotherapie:

Fysiotherapiericht zich op de grovere lichaamsmotoriek, de houding en het bewegen. De fysiotherapeut behandelt niet alleen de leerling, hij/zij adviseert tevens de leerkracht zodat deze op sommige gebieden rekening kan houden met de leerling.


Logopedie:

Logopediehoudt zich bezig met communicatie, spraak, taal, mondmotoriek, stem en gehoor. Naast de behandeling ondersteunt hij/zij bij eet- en drinkactiviteiten in de klas. Daarnaast heeft de logopedist een adviesfunctie naar de leerkrachten.


Ergotherapie:

Ergotherapieonderzoekt en stimuleert de ontwikkeling van het praktisch handelen als die wordt belemmerd door een beperking. Ook hier heeft de ergotherapeut een adviesrol naar de leerkracht, maar ook naar de leerling en de ouders.


Sensomotoriek:

SensomotoriekIedereen heeft verschillende soorten zintuigen. Een goede wisselwerking met de motoriek geeft de leerling een positieve ervaring waardoor zaken zoals onder andere schrijven, lezen en rekenen makkelijker af gaan. Onze ervaringen leren dat de leerling ook veel plezier beleeft aan deze vorm van therapie.