Home

Begeleiding & Ondersteuning

De Sprienke is een school in het speciaal onderwijs. Dit betekent dat wij specialisten en deskundigen inzetten om kwaliteit aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers te bieden:

Orthopedagogen & Psychologen

Orthopedagogen & PsychologenDeze deskundigen zijn onder meer betrokken bij het plaatsingstraject. Hun diagnose vormt de basis voor het voorlopige handelingsplan van de leerling. Daarnaast verrichten zij regelmatig onderzoek bij leerlingen en begeleiden zij de leerlingen maar ook de leerkrachten. Tot slot hebben zij de taak een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de leerlingenzorg aan de Sprienke.

Orthodidactici

Vanuit een gedegen vakkennis en ervaring, heeft de orthodidacticus een duidelijke visie op het omgaan met kinderen en het begeleiden van de medewerkers. Door de leerkrachten te ondersteunen bij het lesgeven en begeleidingsactiviteiten is hij of zij van grote waarde voor onze school. Daarnaast legt de orthodidacticus externe contacten en ziet toe dat gemaakte afspraken worden nageleefd. Deze specialist maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding.

Verpleegkundigen

VerpleegkundigeDe Sprienke heeft een eigen verpleegkundige dienst. De verpleegkundigen verlenen ondersteuning aan de leerlingen. Maar ook zijn zij verantwoordelijk voor de instructies aan de klassenassistenten betreffende het uitvoeren van bepaalde handelingen zoals bijvoorbeeld het toedienen van sondevoeding. Ook verzorgt de schoolverpleegkundige de medische administratie van iedere leerling.

Continentieverpleegkundige

De Sprienke heeft een continentieverpleegkundige. Deze verpleegkundige adviseert aan ouders en leerlingen over soort en maat van aangepast ondergoed en incontinentiemateriaal en over aangepaste (zwem)kleding. Zij geeft tevens advies aan oudere jongeren betreffende andere mogelijkheden van gebruik van incontinentiemateriaal. Deze verpleegkundige begeleidt bij zindelijkheidstraining, obstipatie, darmspoelen enz.