Home

Voortgezet Speciaal Onderwijs

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is voor leerlingen in de leeftijdscategorie van 12 jaar tot 20 jaar. Deze afdeling bestaat uit de de Leerroute V met uitstroomprofiel Vervolgonderwijs, de Leerroute A met uitstroomprofiel Arbeid en de Leerroute D met uitstroomprofiel Dagbesteding. De afdeling bestaat voor Arbeid en Dagbesteding uit de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw, voor Vervolgonderwijs uit onderbouw en bovenbouw. Een Leerroute bevat het onderwijsprogramma richting een van de drie uitstroomprofielen.

Leerroute V, uitstroomprofiel Vervolgonderwijs:

Leerroute V bevat het onderwijsprogramma richting uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. In deze leerroute betreft het onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar met een lichamelijke beperking en langdurig zieke leerlingen. We verwachten dat zij certificaten VMBO-t kunnen halen en/of doorstromen naar regulier voortgezet onderwijs waar zij een diploma kunnen halen of een MBO-diploma. Op de Sprienke bieden we de leerlingen het regulier pakket VMBO-t aan. Leerlingen kunnen certificaten halen, geen volledig VMBO-diploma. Met deze certificaten kunnen leerlingen doorstromen naar het ROC. Op VMBO-b en VMBO-k niveau bieden we de basisvorming aan.
Zie ook: stage
Zie ook: transitie

Leerroute A, uitstroomprofiel Arbeid:

Leerroute A bevat het onderwijsprogramma richting uitstroomprofiel Arbeid. In deze leerroute betreft het onderwijs voor lichamelijk en meervoudig meervoudig gehandicapte leerlingen en langdurig zieke leerlingen die functioneren op het niveau van moeilijk lerenden en zeer moeilijk lerenden van 12 tot 20 jaar. Van deze leerlingen verwachten we dat zij een plek vinden op de arbeidsmarkt.
Binnen het uitstroomprofiel Arbeid gaat het om uitstroom na de schoolperiode naar:
 • Loonvormende arbeid op de reguliere arbeidsmarkt met (deel)certificaten of (entree) kwalificatie
 • Loonvormende arbeid op een reguliere arbeidsplaats, zonder (deel)certificaten
 • Loonvormende arbeid op een beschermde arbeidsplaats (sociale werkvoorzieningen)
  • Ook bestaat de mogelijkheid om uit te stromen naar het ROC, niveau 1. Het onderwijs aan moeilijk lerenden en zeer moeilijk lerenden richt zich op de ontwikkeling van de leerling en het bereiken van kerndoelen en leergebiedoverstijgende leerdoelen voor het VSO-Arbeidsgericht, binnen de mogelijkheden en competenties van de leerling. Bij het lesgeven gaan we uit van landelijk vastgestelde SLO-kerndoelen, de daarvan afgeleide tussendoelen en de onderwijsdoelen voor het onderwijs aan moeilijk lerenden en zeer moeilijk lerenden. De leerstof wordt op groepsniveau en in kleine groepen aangeboden.
   Zie ook: stage
   Zie ook: transitie

Leerroute D, uitstroomprofiel Dagbesteding:

Leerroute D bevat het onderwijsprogramma richting uitstroomprofiel Dagbesteding. In deze leerroute betreft het onderwijs voor meervoudig gehandicapte leerlingen die functioneren op het niveau van zeer moeilijk lerenden en om leerlingen met een ernstige meervoudige beperking van 12 tot 20 jaar.
Binnen het uitstroomprofiel Dagbesteding gaat het om uitstroom na de schoolperiode naar:
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Taak- of activiteitgerichte dagbesteding
 • Belevingsgerichte dagbesteding
De leerlingen in leerroute D werken aan de kerndoelen en leergebiedoverstijgende doelen die voor het VSO-Dagbesteding door het SLO opgesteld zijn, de daarvan afgeleide tussendoelen en de onderwijsdoelen voor het onderwijs aan meervoudig gehandicapte leerlingen die functioneren op het niveau van zeer moeilijk lerenden en om leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. De leerstof wordt op groepsniveau, in kleine groepen en/of individueel aangeboden.
Zie ook: stage
Zie ook: transitie