Home

Aanmelding

Door de invoering van de wet Passend onderwijs is de aanmeldprocedure veranderd.

Om toegelaten te kunnen worden, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden bepaald door het samenwerkingsverband primair onderwijs of samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs af.

De woonplaats van onze potentiële leerling bepaalt welk samenwerkingsverband hier over gaat.
Zodra er een positief besluit is afgegeven, wordt uw kind geplaatst op De Sprienke. Daarvoor kennen wij een plaatsingsprocedure waarvoor wij een speciale commissie in het leven hebben geroepen. Over de te nemen stappen kunt u het beste contact met ons opnemen.