Home

Schoolstandaarden

Een schoolstandaard is de leerstandaard die een school opstelt voor een leerling. De schoolstandaard bepaalt voor een groot deel op welk niveau een kind werkt en welk onderwijsprogramma hij of zij krijgt.


Er zijn drie verschillende leerstandaarden:

  • Basisstandaard: de meeste leerlingen van de school halen deze standaard.
  • Gevorderden standaard: een aantal leerlingen bieden we een verdiept arrangement aan met aanvullende activiteiten, dit is meer of andere leerstof dan de basisstandaard.
  • Minimumstandaard: een aantal leerlingen volgt een intensief of zeer intensief onderwijsaanbod.

Op de Sprienke zitten de meeste leerlingen in de uitstroombestemming / het uitstroomprofiel Arbeid en in arbeidsmatige dagbesteding. Daarom is de basisstandaard van de Sprienke 'Arbeid'. De minimumstandaard op de Sprienke is Dagbesteding, de gevorderdenstandaard op de Sprienke is Vervolgonderwijs.