Home

Uitstroom

Waar gaat uw kind naar toe na het SO of bij het verlaten van onze school? Daar gaat het om bij het bepalen van een uitstroombestemming of uitstroomprofiel. In de SO-afdeling spreken we van een uitstroombestemming. Bij de ene leerling kan die bestemming het vervolgonderwijs zijn, bij een andere leerling past arbeid of dagbesteding beter. Als een leerling op school komt, maken we in overleg met ouders een keuze voor een uitstroombestemming. Als later blijkt dat een leerling beter af is in een andere uitstroombestemming, dan passen we dat aan. Dit gebeurt ook altijd in overleg met ouders.


In het VSO werken we niet meer met de term uitstroombestemming, maar spreken we van een uitstroomprofiel. Dit profiel is in deze fase heel belangrijk. In het VSO zijn alle activiteiten erop gericht om de leerling klaar te maken voor zijn of haar uitstroomprofiel: de periode na school.


In z'n algemeenheid zijn er drie verschillende uitstroombestemmingen/uitstroomprofielen:

1 Vervolgonderwijs

Van leerlingen in deze uitstroombestemming/dit uitstroomprofiel verwachten we dat ze een diploma voortgezet onderwijs kunnen halen of een MBO-diploma.

2 Arbeid

Deze uitstroombestemming/dit uitstroomprofiel is voor leerlingen waarbij we inschatten dat ze arbeid kunnen gaan doen.

3 Dagbesteding

Leerlingen in deze uitstroombestemming/dit uitstroomprofiel bereiden we voor op dagbesteding.