Home

Ontwikkelingsperspectief

Om al vroeg te kunnen bepalen welk onderwijs een leerling nodig heeft, kijken we vanaf het begin naar zijn of haar mogelijkheden. We brengen die in kaart met behulp van een ontwikkelingsperspectief. Als uw kind op onze school binnenkomt, analyseren we het leerlingdossier om te zien hoe hij of zij zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Daarnaast nemen we als dat nodig is zelf een aantal tests af om het niveau te bepalen. Met deze informatie schrijven we een ontwikkelingsperspectief. Hierin staat de uitstroombestemming /het uitstroomprofiel van de leerling vermeld.

Uit dit ontwikkelingsperspectief moet blijken hoe de leerling zich waarschijnlijk zal ontwikkelen op onze school en welke vaardigheden en kennis hij of zij nodig heeft om dit niveau te halen. Ook geeft het ontwikkelingsperspectief informatie over de extra ondersteuning die we bieden.