Home

Kwaliteitswet (V)SO

Alle leerlingen hebben recht op kwalitatief goed onderwijs. Dat is onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden én dat ze voorbereidt op een volwaardige plek in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat leerlingen in het SO en VSO het onderwijs krijgen dat echt bij ze past, is de Kwaliteitswet (V)SO ingevoerd. Vanaf augustus 2013 gaat deze wet in. Voor onze school betekent de wet dat we de komende jaren op een andere manier gaan werken aan de kwaliteit van ons onderwijs.


De kwaliteitswet (V)SO bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder de belangrijkste punten uit de wet.

  • De toekomst van een leerling staat centraal.
  • Het onderwijsprogramma wordt gericht op wat leerlingen na school kunnen en willen doen.
  • We gaan werken met drie uitstroomprofielen: Vervolgonderwijs, Arbeid, Dagbesteding.
  • Er komen strengere kwaliteitseisen. Zo gaan we werken vanuit kerndoelen die de school moet aanbieden.
  • We gaan de resultaten van ons onderwijs nog beter in kaart brengen door middel van opbrengstgericht werken.
  • Er is meer aandacht voor de arbeidsmarkt. Zo is er straks een verplichte stage en begeleiding van leerlingen die na school gaan werken in een bedrijf.